Tasarımı Kaydet  Kapat

Kalite Yönetim Sistemi


Üniversitemiz ilgili taraflarımızın memnuniyeti odaklı çalışma prensiplerimizi ve kalite performansının arttırılmasına yönelik hedeflerimizi destekleyen bir araç olarak, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardını model alan bir sistem kurulması benimsenmiştir. Üniversitemiz bu çerçevede, ‘İdari ve Destek Hizmetlerin Sunumu’ kapsamında ISO 9001:2015 standardını esas alan Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

Üniversitemizde ISO 9001:2015 standardı kapsamında kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi; El Kitapları (Kalite El Kitabı ve Organizasyon El Kitabı), Prosedürler, Süreçler, Formlar şeklinde oluşturulmuş bir dokümantasyon ağacından oluşmaktadır. Bu model kapsamında hazırlanmış olan dokümantasyon, üniversite idari ve destek hizmetleri tarafından yürütülen faaliyetleri tanımlayarak, uygulama esaslarını sistematik hale getiren dokümanları kapsamaktadır. Benimsenen sistem aynı zamanda ilgili taraflarımız olan dış kuruluşlardan gelen yasal şartlar dahil tüm dokümanların güncel olarak takip edilmesini sağlayan bir model tanımlamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonun hazırlanması, onaylanması, güncellenmesi ve dağıtımı için ‘Dokümantasyon Prosedürü’ oluşturulmuştur. Ayrıca, Üniversitemizde uygulanan Kalite Yönetim Sisteminin planlaması ve işletilmesi  için gerekli olan yasal mevzuatlar dahil olmak üzere tüm  dış kaynaklı dokümantasyon, sözkonusu prosedür kapsamında tanımlanmakta ve takip edilmektedir.

Aynı zamanda “Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği esasları çerçevesinde yürütülmekte olup, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, stratejik planı ve akreditasyon süreçleri konularındaki çalışmaları içerecek şekilde düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, stratejik yönetimin bir parçası olan kalite politikasının hayata geçirilmesi maksadıyla, akademik ve idari birim hizmet değerlendirme, kalite geliştirme, stratejik planlama, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesi ve yürütülmesi önem arz etmektedir.”