Tasarımı Kaydet  Kapat

Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset
Yayın Tarihi: 21.02.2019

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

1. ELEŞTİREL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Modern Türkiye’de Tarih, Kültür ve Siyaset

14-15 Mart 2019

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi

 

14 Mart Perşembe

 

10.00-10.30 Kayıt

10.30-10.45 Açılış

 

10.45 – 12.00 Sağlıkta, Eğitimde ve Cezalandırmada Kurumların Dönüşümü (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman)

Arş. Gör. Ayşecan Kartal (Galatasaray Üniversitesi) “Sağlıkta Dönüşüm Programı'na İki Bakış: Doktorlar ve Hastalar mı? Elitler ve Halk mı?”

Dr. Ece Cihan Ertem (Lund Üniversitesi) "Türkiye'nin Yeni Erken Çocukluk Eğitimi Kurumları: Sıbyan Mektepleri" 

Dr. Arda İbikoğlu (Altınbaş Üniversitesi) "Neoliberal Dönemde Güvenlik ve Yönetimsellik: Türkiye'de Cezalandırma Alanının Dönüşümü"

Dr. Yonca Güneş Yücel “Resmi Bilirkişilik Mekanizmasının Krizi: Adli Tıp Kurumu’nun Kurumsal ve Pratik İşleyişi”

 

12.00-13.00 Öğle Yemeği

 

13.00-13.45 Prof. Dr. ZAFER TOPRAK “Erken Cumhuriyet’te Çocuk Ölümleri ve Yaşam Umudu”

 

13.45-14.00 Ara

 

14.00- 15.15 Ruh ve Beden: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Sağlık ve Tıp (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer Toprak)

Dr. Ceren İlikan (Acıbadem Üniversitesi) “On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbul'unda Sağlık: Filles de la Charité ve  Beyoğlu Belediye Hastanesi” 

Dr. Ebru Aykut (MSGSÜ) “Tıp Tarihinde Unutulmuş Bir Osmanlı Hekimi: Doktor İbrahim Şevki ve ‘Hüviyet’”

Dr. Ufuk Adak (Altınbaş Üniversitesi) “Sekte-i Kalp: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Kalp Krizi Vakaları”

Dr. Fatih Artvinli (Acıbadem Üniversitesi) “Müsamereden Müesseseye: La Paix Hastanesi’nde Nöropsikiyatrinin Sahnelenmesi ve Kurumsallaşması (1915-1918)”

 

15.15-15.30 Ara

 

15.30-17.00 2000’ler Türkiye’sinde Kurumlar, Sermaye ve Emek (Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Avcı)  

Dr. Emre Ergüven (Beykoz Üniversitesi) "Türkiye'nin Mevcut Üretim Yapısında Stagflasyonist Eğilimlerin Dinamikleri"

Arş. Gör. Tayfun Mertan (Altınbaş Üniversitesi) "Neoliberalizmin Kurumları ve Otoriteryenleşme: BDDK Örneği"

Dr. Sırrı Emrah Üçer (Yıldız Teknik Üniversitesi) "Rekabetin Sefaleti: Telgraftan Mobil Telefona Türkiye'de Yabancı Sermaye ve Rekabet Dayatması"

Dr. Selin Pelek (Galatasaray Üniversitesi) ve Doç. Dr. Ayça Akarçay (Galatasaray Üniversitesi) “Türkiye’de Düşük Ücretli Çalışma”

Dr. Ebru Işıklı (Boğaziçi Üniversitesi) “Yönetim Aklını Cinsiyetlendirmek: Beyaz Yakalı Disiplin Yöntemlerine Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak”

 

17.00-17.15 Ara

 

17.15- 18.30 Türkiye' de Toplumsal Cinsiyet: Anlatıda Yansımalar ve Deneyimler (Oturum Başkanı: Dr. Gözde Orhan)

Başak Deniz Özdoğan (Boğaziçi Üniversitesi) “Fatma Aliye Hanım, İslam ve Kadın Hakları”

Dr. Tülin Ural (MSGSÜ) "Modernliğin, Siyasetin, İffetin Gölgesinde, Türkiye Edebiyatı'nda Kadınlık Halleri"

Dr. Ceren Lordoğlu (MSGSÜ) "Yeni Bir Ev Kurmak: Kadınların Özgürleşme ve Güçlenme İmkânları"

Dr. Tuba Demirci (Altınbaş Üniversitesi) “Hamilelik, Doğum ve Doğum Anlatılarının  Blogosphere’de (Yeniden) Siyasallaşması:  Türkiye’de Neoliberal Pronatalist Söylemler, Devlet ve Devlet Dışı Aktörler”

 

15 Mart Cuma

 

10.45- 12.00 Köyde, Kentte, Göç Yollarında Kadınlar (Oturum Başkanı: Dr. Tuba Demirci)

Dr. Bengü Kurtege-Sefer (Koç Üniversitesi) “1960’lı Yıllarda Ege Köylerinde Topraksız Köylü Mücadeleleri, Siyaset ve Kadın”

Doç. Dr. Nur Banu Kavaklı (Altınbaş Üniversitesi) “Suriyeli Mülteci Kadınların Kent Deneyimi: İstanbul'da Yaşamak”

Deniz Pelek (Boğaziçi Üniversitesi) "Tarlada Kadın, Çadırda Kadın: Türkiye'de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi" 

Dr. Berna Ekal (Altınbaş Üniversitesi) Vakit nasıl geçer? Kadınların İş Rutinleri ve Müzik”

 

12.00-13.00 öğle arası

 

13.00-13.45 Prof. Dr. ÇAĞLAR KEYDER “Kurumlar ve Toplum”

 

13.45-14.00 Ara

 

14.00 – 15.15 Mekan ve Kent (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağlar Keyder)

Dr. Osman Savaşkan (Marmara Üniversitesi) “Türkiye’de Belediye Başkanı Olmak: Sınırlar, Stratejiler ve Meşruiyet”

Dr. Fırat Genç (İstanbul Bilgi Üniversitesi) “İhya, Hizmet, Islah: 2000'ler Diyarbakır'ında Mekân Politikası” 

Dr. Gözde Orhan (Altınbaş Üniversitesi) “2000’ler Dersim’inde Mekân Politikaları”

Dr. Melih Yeşilbağ (Ankara Üniversitesi) “Finansallaşma, Hegemonya ve Sermaye Birikimi Üçgeninde 2000’lerin İnşaat Stratejisi”

 

15.15-15.30 Ara

 

15.30-17.00 Türkiye Siyaseti: Tarih, İdeolojiler ve Hukuk (Oturum Başkanı: Dr. Arda İbikoğlu)

Dr. Eylem Akdeniz Göker (Altınbaş Üniversitesi) “Cumhuriyet’in İlk İç Sürgünü İzinde Bellek ve Kimlik: Türkiye Çerkesleri’nin Diaspora İnşası”

Dr. Mehmet Ertan (Düzce Üniversitesi) “1970’ler Türkiye’sinde Kentsel Popülizm: Ecevit’in Yükselişi”

Seval Gülen (Boğaziçi Üniversitesi) “Mahkemelerde Yeniden Yazılan Tarih: 12 Eylül Siyasi Davalarında Kurgulanan Geçmiş”

Arş. Gör. Rüya Yüksel (Altınbaş Üniversitesi) “Toplumsal Hareketler ve Hukuk Bağlamında Adliye Önü Eylemleri: 90’lara Bir Bakış”

Dr. Selin Dingiloğlu (Üsküdar Üniversitesi) "1990 Sonrası Türkiye’de Din Çalışmaları: Dinin Kuramsal ve Siyasal (Yeniden) İnşası"

 

17.00-17.15 Ara

 

17.15- 18.15 Emek ve Mahalle (Oturum Başkanı: Dr. Fırat Arapoğlu)

Doç. Dr. Nurşen Gürboğa (Marmara Üniversitesi) “20. yy. Başlarında Şirket-i Hayriye İşçileri ve Bekâr Barınakları”

Dr. Erol Ülker (Işık Üniversitesi) “İstanbul'da Yerel Siyaset, İttihatçılar ve Milliyetçilik, 1908-1925”

Dr. Akın Sefer (Koç Üniversitesi) “On Dokuzuncu Yüzyılda İstanbul'da İşçi Mahalleleri ve Sınıf Oluşumu

Etkinlik Takvimi
  • Pzt
  • Sal
  • Çar
  • Per
  • Cum
  • Cmt
  • Paz