Tasarımı Kaydet  Kapat
Sayılarla Altınbaş

Altınbaş Üniversitesi

İlk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alan Altınbaş Üniversitesi kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla büyüyor. 2019-2020 akademik yılında 9 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulunu bünyesinde bulunduran Altınbaş Üniversitesi toplamda 26 lisans, 12 ön lisans, 22 yüksek lisans ve 7 doktora programı ile öğretime devam ediyor.

Akademik Birimler

Altınbaş Üniversitesi 9 Fakülte, 3 Yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim hayatına devam etmektedir.

PROGRAM SAYILARI

12 Önlisans, 26 Lisans, 22 Yüksek Lisans ve 7 Doktora programı olmak üzere, Altınbaş Üniversitesinde toplamda 67 adet program mevcuttur.

Öğrenci Sayıları- Önlisans

Önlisans 418 Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve 1175 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 1593 Önlisans öğrencisi.

Öğrenci Sayıları - Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi : 323 | Eczacılık Fakültesi : 538 | Tıp Fakültesi : 386 | Hukuk Fakültesi : 654 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi : 687
İşletme Fakültesi : 499 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi : 393 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi : 2012 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi :113
Olmak üzere Toplam : 6645 Lisans Öğrencisi.

Öğrenci Sayıları - Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 1772 adet lisansüstü, 189 adet doktora toplam 1961 adet öğrenci yüksek öğrenimine devam etmektedir.

Personel Sayıları

71 Profesör, 31 Doçent, 163 Dr. Öğretim Üyesi, 133 Öğretim Görevlisi, 81 Araştırma Görevlisi ve 245 İdari Personelden oluşan güçlü Altınbaş Üniversitesi Ailesi.

Erasmus Değişimi

Erasmus değişim programları ile 2019 yılında toplamda 21 gelen 62 giden öğrenci.

Ülkelere göre öğrenci sayıları

85 Ülkeden toplam 3838 öğrenci Altınbaş Üniversitesinde eğitim görmektedir.

Fiziki İmkanlar

4 yerleşke 21568 m2 aktif kullanılabilir alanı, 116 Laboratuvar ve Atolye, 19 Konferans Salonu, 135 derslik ve 14 adet toplantı salonu.

SAYFA SONU