Tasarımı Kaydet  Kapat
Sayılarla Altınbaş

Altınbaş Üniversitesi

İlk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alan Altınbaş Üniversitesi kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla büyüyor. 2017-2018 akademik yılında 9 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulunu bünyesinde bulunduran Altınbaş Üniversitesi toplamda 30 lisans, 34 ön lisans, 28 yüksek lisans ve 6 doktora programı ile öğretime devam ediyor.

Akademik Birimler

Altınbaş Üniversitesi 9 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 3 Enstitü ile eğitim hayatına devam etmektedir.

PROGRAM SAYILARI

34 Önlisans, 34 Lisans, 31 Yüksek Lisans ve 8 Doktora programı olmak üzere, Altınbaş Üniversitesinde toplamda 107 adet program mevcuttur.

Öğrenci Sayıları- Önlisans

Önlisans 892 Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve 934 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 1826 Önlisans öğrencisi.

Öğrenci Sayıları - Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi : 296 | Eczacılık Fakültesi : 626 | Tıp Fakültesi : 457 | Hukuk Fakültesi : 829 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi : 876
İşletme Fakültesi : 590 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi : 413 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi : 2314 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi :67
Olmak üzere Toplam : 6468 Lisans Öğrencisi.

Öğrenci Sayıları - Lisansüstü

Lisansüstü eğitimde 651'u Fen Bilimleri Enstitüsü, 38'i Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 2020'si Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi olmak üzere, toplam 2709 adet öğrenci yüksek öğrenimine devam etmektedir.

Personel Sayıları

60 Profesör, 25 Doçent, 138 Dr. Öğretim Üyesi, 156 Öğretim Görevlisi, 71 Araştırma Görevlisi ve 220 İdari Personelden oluşan güçlü Altınbaş Üniversitesi Ailesi.

Erasmus Değişimi

Erasmus değişim programları ile 2017-2018 yılında toplamda 29 gelen 62 giden öğrenci.

Ülkelere göre öğrenci sayıları

69 Ülkeden toplam 1832 öğrenci Altınbaş Üniversitesinde eğitim görmektedir.

Fiziki İmkanlar

4 yerleşke 23160 m2 aktif kullanılabilir alanı, 88 Laboratuvar ve Atolye, 3 Konferans Salonu, 9 Amfi, 138 derslik ve 10 adet toplantı salonu.

SAYFA SONU